bajkom

občianske združenie

OTVORENÝ LIST POSLANCOM MZ 

uvod7.jpg

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec.

Už počas decembra sa k nám dostala informácia o pripravovanej rekonštrukcii, resp. úprave dopravného značenia na ulici Obvodová. Vzhľadom na to, že údajnú zmenu na Obvodovej pripravovali rovnakí ľudia ako Poľnú ulicu a zmenu značenia vo Veľkom Políku máme vážne obavy. Nechceme, aby sa po Poľnej aj Obvodová ulica stala mementom a odstrašujúcim príkladom toho, ako sa v 21. storočí nemá pristupovať k úpravám a rekonštrukcii ulíc v mestách.

Okrem pochybnosti o kvalite projektu si myslíme, že predchádzajúce vedenie mesta podcenilo a zanedbalo participatívne princípy a do debaty o pripravovaných zmenách dostatočne nezapojilo obyvateľov tejto lokality a verejnosť.

Záleží nám na tom, aby boli ulice v našom meste pre ľudí. Boli by sme veľmi neradi, aby Obvodová ulica dopadla tak ako ulica Poľná. Na Poľnej ulici žiaľ prebehla pomerne rozsiahla rekonštrukcia za nemálo peňazí, ktorá ale zlepšila len pohyb automobilov a nemyslela na ľudí, ktorí sa tam pohybujú pešo, na bicykli či MHD. Aj napriek prísľubom minulého vedenia mesta a poslaneckého zboru neboli zapracované akékoľvek naše návrhy, ktoré sme odprezentovali na MsZ pred rokom (https://www.facebook.com/ruzomberok.bike/videos/1137497907003358/)

Preto Vás chceme požiadať, aby ste sa aktívne zaujímali o pripravované zmeny na Obvodovej ulici. Informovali o nich verejnosť. Zverejnili plány rekonštrukcie a začali aj túto ulicu vnímať ako ulicu, na ktorej môžeme všetci žiť kvalitnejší život. Aj Obvodová ulica môže byť ulicou, kde sa neprekračuje rýchlosť, a kde môžu byť naše deti v bezpečí.

V prípade Vášho záujmu sme k dispozícii.

Prajem pekný deň.